top of page
arkaplan1yeşil.jpg

Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ-ΑΓΡΟΤΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΕΠΑΦΕΣ)

CAP - Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ (Πορτογαλία)

Η Συνομοσπονδία Πορτογάλων Αγροτών (CAP) ιδρύθηκε στις 24 Νοεμβρίου 1975 από ένα αυθόρμητο κίνημα Πορτογάλων αγροτών. Η CAP δηλώνει ότι είναι μια κοινωνικο-επαγγελματική γεωργική οργάνωση και εκπροσωπεί περίπου 250 οργανώσεις από όλη τη χώρα, δηλαδή Ομοσπονδίες, οινοποιεία, περιφερειακές ενώσεις που αντιστοιχούν στις κύριες γεωργικές περιοχές της Πορτογαλίας, ενώσεις που εξειδικεύονται ανά τεχνικό τομέα και συνεταιρισμούς. Με όλες τις ενώσεις της, διατηρεί συνεχή επαφή με τη μορφή περιφερειακών, εθνικών ή ολομέλειων συνεδριάσεων, ακούγοντας τα προβλήματα και τις ανάγκες της εθνικής γεωργίας και παραπέμποντάς τα σε τεχνικές αναλύσεις, εξειδικευμένες μελέτες ή στρατηγικές που πρέπει να υιοθετηθούν. Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, η ΚΑΠ συμμετέχει στην εκπροσώπηση της Πορτογαλίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες, όπου έχει δημιουργήσει μόνιμη αντιπροσωπεία και συμμετοχή σε όλες τις γεωργικές επιτροπές και στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο.

Η ΚΓΠ γνώριζε ότι οι ευθύνες αυτές θα μπορούσαν να εκπληρωθούν επί ίσοις όροις με τα άλλα κράτη μέλη μόνο εάν μπορούσε να εξασφαλίσει τη δημιουργία μιας ισχυρής τεχνικής υπηρεσίας και τη συμμετοχή και τη δέσμευση εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Ως εκπρόσωπος του κοινωνικο-επαγγελματικού αγροτικού συνεταιρισμού, η ΚΑΠ έχει, από μόνη της, την αναγνώριση από τις διάφορες κυβερνήσεις που είχε η Πορτογαλία τα τελευταία είκοσι χρόνια, το καθεστώς του Κοινωνικού Εταίρου στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο - Μόνιμη Επιτροπή Κοινωνικού Διαλόγου, μεταξύ της Κυβέρνησης, των Συνδικάτων και των Εργοδοτών των σημαντικότερων αποφάσεων στην οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.cap.pt/en

AJAP - ΈΝΩΣΗ ΝΈΩΝ ΓΕΩΡΓΏΝ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΊΑΣ

Η AJAP είναι μια πορτογαλική ένωση που δημιουργήθηκε το 1983 για να ανταποκριθεί σε δύο στόχους:

Να συνειδητοποιήσουν οι γεωργικοί επιχειρηματίες τη σημασία του συνεταιριστικού κινήματος,

Να εκπροσωπεί τους νέους Πορτογάλους αγρότες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πρόκειται για ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό, αναγνωρισμένο ως συλλογικό πρόσωπο κοινής ωφέλειας, με το καθεστώς Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης για την Ανάπτυξη (NGDO) και μέλος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου (CES). Η AJAP είναι η μόνη οργάνωση που εκπροσωπεί, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, τους Νέους Πορτογάλους Γεωργικούς Επιχειρηματίες, ηλικίας μεταξύ 18 και 40 ετών. Έχει συνδεδεμένα άτομα σε όλη τη χώρα, με διαφορετικές συνθήκες εκμετάλλευσης της γης, παραγωγικούς προσανατολισμούς, διαστάσεις της εκμετάλλευσης και οικονομικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για μια πολύ δυναμική ένωση, με πολλές διαφορετικές δράσεις, όπως μαθήματα κατάρτισης, σχέδια, διαγωνισμούς κ.λπ.

Ανέπτυξαν το "Δίκτυο Νέων Αγροτών", το οποίο αποτελείται από ένα σχέδιο για την επεξεργασία και τη διάδοση τεχνικών και επιστημονικών πληροφοριών για Νέους Αγρότες. Ο κεντρικός στόχος του έργου "Young Farmer in Network" είναι η υλοποίηση μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που υλοποιεί, με συνεργατικό τρόπο, μια διεπαφή για τη συλλογή, την ανταλλαγή και τη διάδοση συστηματοποιημένων πληροφοριών για τους Νέους Αγρότες. Η πλατφόρμα υποστήριξης του δικτύου κάνει χρήση των λεγόμενων τεχνολογιών Web 2.0 ή κοινωνικού ιστού, θα αποθηκεύει πληροφορίες κατάλληλα ταξινομημένες και οργανωμένες σύμφωνα με συγκεκριμένα θέματα που σχετίζονται με την κατάλληλη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που διαχειρίζονται οι Νέοι Αγρότες .

Με βάση αυτές τις τεχνολογίες, το δίκτυο προβλέπεται να δημιουργήσει τη δική του δυναμική και να αποτελέσει ένα αμφίδρομο κανάλι επικοινωνίας στο οποίο όλα τα μέλη του θα είναι ουσιαστικά παραγωγοί και καταναλωτές πληροφοριών, καθιστώντας έτσι δυνατή την πλατφόρμα ως ένα πραγματικό αποθετήριο γνώσεων στους τομείς που καλύπτει και ικανό να εισέλθει σε μια διαδικασία ανάπτυξης και συνεχούς βελτίωσης.

Διαβάστε περισσότερα: AJAP – Associação dos Jovens Agricultores de Portugal

 

Δίκτυο URGENCI

Το URGENCI, που ιδρύθηκε ως ένωση το 2008, είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο τοπικών συμπράξεων με βάση την αλληλεγγύη στο πλαίσιο της αγροοικολογίας, όπως η γεωργία που υποστηρίζεται από την κοινότητα. Το URGENCI είναι συντομογραφία των λέξεων urban, rural, generation, network και citizen. Το δίκτυο διοργανώνει συνέδρια, συμπόσια και άλλες εκδηλώσεις για την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των Τοπικών Συμπράξεων με βάση την Αλληλεγγύη στη βάση της αγροοικολογίας.

Διαβάστε περισσότερα: https://urgenci.net/

 

E-COMMERCE INFO PLATFORM (Τουρκία)

Στην Πλατφόρμα Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Εμπορίου, το Σύστημα Πληροφοριών Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ETBIS) δημιουργήθηκε με σκοπό την καταγραφή των επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου και την παρακολούθηση των δεδομένων ηλεκτρονικού εμπορίου με υγιή τρόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, το γεγονός ότι μια επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο ETBIS και διαθέτει κωδικό QR του ETBIS στην ιστοσελίδα της δείχνει ότι η εν λόγω επιχείρηση εκπληρώνει μόνο τις απαραίτητες υποχρεώσεις για τη συμμόρφωση με τον νόμο αριθ. 6563 για τη ρύθμιση του ηλεκτρονικού εμπορίου και τους δευτερεύοντες κανονισμούς του. δεν εγγυάται ότι δεν θα/δεν θα συμμετάσχει σε παράνομες δραστηριότητες. Επίσης η Ακαδημία Ηλεκτρονικού Εμπορίου καλύπτει τις εκπαιδεύσεις που παρέχει το Υπουργείο Εμπορίου της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.eticaret.gov.tr/

 

AGRI Τρίκαλα (Ελλάδα)

Η ΈΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΏΝ ΤΡΙΚΆΛΩΝ

ΕΑΣ Τρικάλων) του οποίου η συνέχεια είναι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων μετά τη συγχώνευση με πρωτοβάθμιους συνεταιρισμούς, ιδρύθηκε το 1930 από αγνούς, ιδεολόγους, οραματιστές αγρότες που πίστεψαν στη συνεταιριστική ιδέα και την ομαδική εργασία, θέτοντας τα θεμέλια για την περαιτέρω ανοδική του πορεία.

Με το ιδεολογικό περίβλημα της συνεταιριστικής ιδέας και με σκληρή δουλειά, η Ένωση εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου σε μια ομάδα δραστηριοτήτων που κατέχει δεσπόζουσα θέση στην τοπική και περιφερειακή οικονομία. Με σύγχρονους Μύλους Άλεσης (ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΝΕΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟ), με ανταγωνιστική Βιομηχανία Ζωοτροφών (AGROVIZ), με δυναμική παραγωγή οξέων (ΟΞΟΠΟΙΙΑ ΜΕΤΕΩΡΑ), με οργανωμένες δομές διάθεσης γεωργικών εφοδίων (ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ) και παροχής υπηρεσιών - εξυπηρέτησης των αγροτών (ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ - ΟΣΔΕ), με σύγχρονο ΕΡΙΟΠΛΗΝΤΗΡΙΟ, με παροχή συμβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών, με το 85% των μετοχών της Συνεταιριστικής Γαλακτοβιομηχανίας "ΤΡΙΚΚΗ", με τη νέα τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών της, η ΕΝΩΣΗ αποτελεί πρότυπο Συνεταιριστικής Οργάνωσης που αποτελεί στήριγμα του αγρότη στηρίζοντας τον εαυτό του,

Ένας Συνεταιρισμός που με υπευθυνότητα και συνέπεια εξυπηρετεί τους παραγωγούς της περιοχής, που αξιοποιεί το τοπικό συγκριτικό πλεονέκτημα της πρωτογενούς παραγωγής, της μεταποίησης και της προσφοράς ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που απασχολεί εκατοντάδες εργαζόμενους, αποτελώντας βασικό πυλώνα της δραστηριότητας της τοπικής και περιφερειακής οικονομίας.

Διαβάστε περισσότερα: https://eastrikalon.gr/en/

 

APROL PERUGIA (Ιταλία)

Η Οργάνωση Παραγωγών ιδρύθηκε το 1978 ως Ένωση Ελαιοπαραγωγών της Περούτζια (A.PR.OL Perugia), και στη συνέχεια μετατράπηκε νομικά το 2006 σε "Αγροτική Εταιρεία APROL PERUGIA Οργάνωση Παραγωγών Soc. Coop." εν συντομία επίσης "Società Agricola APROL PERUGIA Soc. Coop.". Η Οργάνωση διοικείται και ρυθμίζεται σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας χωρίς ιδιωτική κερδοσκοπία και προς το συμφέρον των μελών της έχει ως σκοπό την ενίσχυση της ελαιοπαραγωγής, την προστασία και τη βελτίωση των συνθηκών και των δραστηριοτήτων των παραγωγών μελών της, που θα υλοποιηθεί επίσης μέσω ενός κοινού κανονισμού παραγωγής και εμπορίας. Η APROL PERUGIA ακολουθεί τις Coldiretti και Unaprol.

Διαβάστε περισσότερα:  http://www.aprolperugia.it/

 

 

ΈΝΩΣΗ ΨΗΦΙΑΚΉΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ

Η ψηφιακή γεωργία αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο συναρπαστικούς νέους χώρους καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από καταναλωτές, επενδυτές και φορείς χάραξης πολιτικής για τις δυνατότητες αυτής της νέας προσέγγισης να συμβάλει στην παροχή βιώσιμης και ασφαλούς εφοδιασμού τροφίμων. Ο Σύνδεσμος Ψηφιακής Γεωργίας φέρνει τη φωνή του κλάδου σε θέματα που αφορούν την καινοτομία και τις τεχνολογικές και ψηφιακές εφαρμογές στον τομέα της γεωργίας. Ο Σύνδεσμος καλλιεργεί επίσης το οικοσύστημα των οργανισμών που εργάζονται στον χώρο της ψηφιακής γεωργίας για αυξημένη συνεργασία.

Διαβάστε περισσότερα: https://digitalagassociation.com

 

 

EDITORIAL AGRÍCOLA ESPAÑOLA (Ισπανία)

Πρόκειται για μια ομάδα δημοσιογράφων, γεωπόνων, γεωργικών μηχανικών, κτηνιάτρων και γραφικών σχεδιαστών με μεγάλη εμπειρία στην επεξεργασία της πληροφορίας και της εικόνας στον αγροδιατροφικό τομέα.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.editorialagricola.com/editorial-agricola/web-corporativa/home_9_1_ap.html

 

 

ΔΙΕΘΝΈΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΌ ΔΊΚΤΥΟ (IAFN)

Ο πρωταρχικός σκοπός του IAFN είναι να καθορίσει και να υλοποιήσει τη δέσμευση του ιδιωτικού τομέα για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας φτώχειας και της επισιτιστικής ασφάλειας. Το Δίκτυο διευκολύνει τη σύνδεση μεταξύ των οργανώσεων και των ενώσεων μελών για τη συνεργασία με τους οργανισμούς του ΟΗΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα: https://agrifood.net

 

CONSORZIAGRARI ΤΗΣ ΙΤΑΛΊΑΣ

Η Consorzio Agrari D'Italia είναι μια ιταλική κοινοπραξία αγροτικών επιχειρήσεων που έχει ως στόχο την προώθηση και την υποστήριξη της ανάπτυξης του γεωργικού τομέα στην Ιταλία. Ο οργανισμός ιδρύθηκε το 2018 και εδρεύει στη Ρώμη. Η κοινοπραξία αποτελείται από γεωργικούς συνεταιρισμούς, οργανώσεις παραγωγών και άλλες αγροτικές επιχειρήσεις από όλη την Ιταλία. Κύριος στόχος της είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ιταλικής γεωργίας με την προώθηση της καινοτομίας, της βιωσιμότητας και της ποιότητας.

Η κοινοπραξία παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες και πόρους στα μέλη της, όπως

Πρόσβαση σε πιστώσεις και χρηματοδότηση: Η κοινοπραξία εργάζεται για τη βελτίωση της πρόσβασης σε πιστώσεις και χρηματοδότηση για τους γεωργούς και τις αγροτικές επιχειρήσεις, βοηθώντας τους να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες και πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, τη βιωσιμότητα και την κερδοφορία των γεωργικών επιχειρήσεων.

 • Ανάπτυξη της αγοράς: Η κοινοπραξία βοηθά τα μέλη της να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τις ευκαιρίες της αγοράς, καθώς και πόρους που βοηθούν τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων.

 • Δικτύωση και συνεργασία: Το Consorzio Agrari d'Italia φέρνει σε επαφή αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους στον αγροτικό τομέα, παρέχοντας ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.consorziagrariditalia.it/

 

 

COLDIRETTI (Ιταλία)

Η Coldiretti είναι μια εθνική ιταλική ένωση αγροτών που εκπροσωπεί περισσότερους από 600.000 αγροτικούς επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων αγροτών, κτηνοτρόφων, αλιέων και αγροτικών επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1944 και έχει την έδρα της στη Ρώμη. Κύρια αποστολή της είναι η προώθηση και η υπεράσπιση των συμφερόντων της ιταλικής γεωργίας και των μελών της. Η οργάνωση εργάζεται σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ασφάλειας των τροφίμων, της αγροτικής ανάπτυξης και της εμπορικής πολιτικής.

Η Coldiretti παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες και πόρους στα μέλη της, όπως

Συνηγορία και άσκηση πίεσης: Υποστήριξη πολιτικών και κανονισμών που υποστηρίζουν τα συμφέροντα των γεωργών και του γεωργικού τομέα στην Ιταλία. Η οργάνωση ασκεί πιέσεις σε κυβερνητικούς αξιωματούχους και φορείς χάραξης πολιτικής για την προώθηση ευνοϊκών πολιτικών σε θέματα όπως το εμπόριο, η προστασία του περιβάλλοντος και η αγροτική ανάπτυξη.

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση: Παροχή στα μέλη της πληροφόρησης και εκπαίδευσης για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των τάσεων της αγοράς, των βέλτιστων πρακτικών για τη γεωργία και των νέων τεχνολογιών και καινοτομιών.

 • Μάρκετινγκ και πωλήσεις: Εργασία για την προώθηση των προϊόντων των μελών της, τόσο στην Ιταλία όσο και στο εξωτερικό. Η οργάνωση βοηθά τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις στρατηγικές μάρκετινγκ και πωλήσεων και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές και πελάτες.

 • Δικτύωση και συνεργασία: Το Coldiretti φέρνει σε επαφή αγρότες, αγροτικές επιχειρήσεις και άλλους ενδιαφερόμενους στον αγροτικό τομέα, παρέχοντας ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.coldiretti.it

 

 

CIA (Ιταλία)

Η CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) είναι μια εθνική ιταλική ένωση αγροτών που εκπροσωπεί πάνω από 900.000 αγροτικούς επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων αγροτών, κτηνοτρόφων και αγροτικών επιχειρήσεων. Ιδρύθηκε το 1944 και έχει την έδρα της στη Ρώμη.

Κύρια αποστολή της CIA είναι να εκπροσωπεί και να υπερασπίζεται τα συμφέροντα της ιταλικής γεωργίας και των μελών της. Η οργάνωση εργάζεται σε διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της ασφάλειας των τροφίμων, της αγροτικής ανάπτυξης και της εμπορικής πολιτικής.

 • Η CIA παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες και πόρους στα μέλη της, όπως

 • Συνηγορία και άσκηση πίεσης

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση

 • Μάρκετινγκ και πωλήσεις

 • Εργασίες για την προώθηση των προϊόντων

 • Δικτύωση και συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα: https://www.cia.it

 

 

SMARTAGRIHUBS

Το SmartAgriHubs είναι ένα ευρωπαϊκό έργο που αποσκοπεί στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνει μια κοινοπραξία με περισσότερους από 160 εταίρους από όλη την Ευρώπη.

Το SmartAgriHubs παρέχει μια σειρά υπηρεσιών και πόρων για την υποστήριξη των αγροτικών επιχειρηματιών και των αγροτών στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως

Πειράματα καινοτομίας: Υποστήριξη της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων λύσεων για τον γεωργικό τομέα, όπως τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας, έξυπνα συστήματα άρδευσης και ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Οι καινοτομίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν τους γεωργούς να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους, να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους.

Υποστήριξη επιχειρήσεων: Παροχή υπηρεσιών επιχειρηματικής υποστήριξης σε γεωργικούς επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένης της καθοδήγησης, της καθοδήγησης και της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και επενδυτικές ευκαιρίες. Ο οργανισμός βοηθά τους αγρότες να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται σε ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτομίες.

 • Δικτύωση και συνεργασία: Συγκέντρωση αγροτικών επιχειρηματιών, ερευνητών και παρόχων τεχνολογίας από όλη την Ευρώπη, παρέχοντας ευκαιρίες για δικτύωση και συνεργασία. Ο οργανισμός φιλοξενεί εκδηλώσεις, εργαστήρια και διαδικτυακές πλατφόρμες όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανταλλάσσουν γνώσεις και ιδέες και να δημιουργούν συνεργασίες.

 • Ανάπτυξη ικανοτήτων: Προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για να βοηθήσει τους γεωργικούς επιχειρηματίες και τους αγρότες να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και ικανότητες. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν διαδικτυακά μαθήματα, εργαστήρια και προγράμματα καθοδήγησης.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.smartagrihubs.eu

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (GRDN) (Ελλάδα)

Το Ελληνικό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης (GRDN) είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που στοχεύει στην προώθηση της βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα μέσω της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών.

Το GRDN συνεργάζεται με αγρότες, γεωργικές ενώσεις, ερευνητικά ιδρύματα και εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη και εφαρμογή ψηφιακών λύσεων για τη γεωργία. Ο οργανισμός παρέχει επίσης κατάρτιση και εκπαιδευτικούς πόρους για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στον τομέα της γεωργίας να παραμείνουν ενήμεροι με τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες στην ψηφιακή γεωργία.

Το GRDN επικεντρώνεται στην προώθηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας, της κτηνοτροφίας ακριβείας και της έξυπνης άρδευσης. Ο οργανισμός στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας με την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της καινοτομίας στον τομέα.

Συνολικά, το GRDN λειτουργεί ως σημαντικός ενδιαφερόμενος φορέας και δίκτυο στον τομέα της γεωργίας και της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα, προωθώντας βιώσιμες γεωργικές πρακτικές και προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στον κλάδο.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.agrotikianaptixi.gr/en

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ DEMETER (Ελλάδα)

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός DEMETER είναι ένας δημόσιος οργανισμός που στοχεύει στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα.

Μέσω της συνεργασίας του με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως αγρότες, γεωργικές ενώσεις και ερευνητικά ιδρύματα, το DEMETER αναπτύσσει και εφαρμόζει ψηφιακές λύσεις για τη βελτίωση των γεωργικών πρακτικών, την ενίσχυση της παραγωγικότητας και την προώθηση της βιωσιμότητας.

Η DEMETER παρέχει επίσης κατάρτιση και εκπαιδευτικούς πόρους για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους στον αγροτικό τομέα να παραμείνουν ενήμεροι με τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες στην ψηφιακή γεωργία. Ο οργανισμός προωθεί τη συνεργασία και τις ευκαιρίες δικτύωσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών για την προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης στον τομέα.

Συνολικά, η DEMETER χρησιμεύει ως σημαντικός ενδιαφερόμενος φορέας και δίκτυο στον αγροτικό και ψηφιακό τομέα στην Ελλάδα, προωθώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την καινοτομία στη γεωργική βιομηχανία για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης και εξέλιξης.

Διαβάστε περισσότερα: https://ipgrb.gr/

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (SEVITEL) (Ελλάδα)

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εκπροσωπεί τα συμφέροντα των παραγωγών και συσκευαστών ελαιολάδου στην Ελλάδα. Στόχος του οργανισμού είναι η προώθηση της υψηλής ποιότητας και των μοναδικών χαρακτηριστικών του ελληνικού ελαιολάδου και η υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του τομέα του ελαιολάδου στην Ελλάδα.

Ο ΣΕΒΙΤΕΛ συνεργάζεται επίσης με παρόχους ψηφιακών λύσεων και εταιρείες τεχνολογίας για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που βελτιώνουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της παραγωγής και της συσκευασίας ελαιολάδου. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών όπως η γεωργία ακριβείας, οι αισθητήρες IoT και η ανάλυση δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής ελαιολάδου και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων.

Μέσω των συμπράξεων και των συνεργασιών της με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα του ελαιολάδου, η SEVITEL έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών που συνεργάζονται για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών παραγωγής ελαιολάδου και ψηφιακού μετασχηματισμού στον κλάδο. Ο οργανισμός παρέχει επίσης κατάρτιση και εκπαιδευτικούς πόρους για να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς να παραμένουν ενήμεροι με τις τελευταίες τάσεις και τεχνολογίες στον κλάδο.

Συνολικά, ο SEVITEL λειτουργεί ως σημαντικός ενδιαφερόμενος και δίκτυο στον αγροτικό και ψηφιακό τομέα στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην προώθηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης στον κλάδο του ελαιολάδου, διασφαλίζοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα και βιώσιμες πρακτικές παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα: https://sevitel.gr/

 

S.S. BALATCIK VILLAGE AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVE (Τουρκία)

Πρόκειται για μια επιχείρηση ελαιολάδου που ανήκει στον Συνεταιρισμό Αγροτικής Ανάπτυξης του Χωριού Balatçık, ο οποίος ιδρύθηκε στις 07.02.2002 στο χωριό Balatçık της περιφέρειας Germencik της επαρχίας Aydın και του οποίου η περιοχή εργασίας είναι τα χωριά Balatçık, Dağyeni, Ortaklar, Tekin, Selatin, Dereköy και Gümüşyeni. Ο συνεταιρισμός έχει 90 μέλη.

Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η κάλυψη των αναγκών των παραγωγών που σχετίζονται με τις επαγγελματικές δραστηριότητες μέσω της αμοιβαίας βοήθειας, της αλληλεγγύης και της εγγύησης, η αξιολόγηση των προϊόντων τους υπό καλύτερες συνθήκες και η προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων.

Το πιο σημαντικό καθήκον είναι η παρασκευή ποιοτικών και υγιεινών προϊόντων που μπορούν να αφήσουν μια γεύση στον ουρανίσκο των καταναλωτών αξιολογώντας τις ελιές των συνεργατών παραγωγών.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.balatcikkoop.org.tr/proje/proje.asp

 

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΉΡΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΩΝ AYDIN (TÜRKİYE)

Το Aydın Commodity Exchange ξεκίνησε τις δραστηριότητές του στις 10 Οκτωβρίου 1956 με 93 μέλη.  Αποστολή του είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των τομέων της γεωργίας και της γεωργικής βιομηχανίας στην περιοχή, να συμβάλει στην ανάπτυξη του περιφερειακού, εθνικού και διεθνούς εμπορίου των προϊόντων στη χρηματιστηριακή διαπραγμάτευση και να συμβάλει στη διαμόρφωση των τιμών της ελεύθερης αγοράς, να συμβάλει στην ανάπτυξη της περιοχής με επίγνωση της κοινωνικής ευθύνης.

Το "Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων" στο Aydın είναι ένα ίδρυμα με δημόσια νομική προσωπικότητα που ιδρύθηκε στην επαρχία Aydın για να ασχολείται με την αγορά και την πώληση των ουσιών που περιλαμβάνονται στο χρηματιστήριο και τον προσδιορισμό, την καταχώριση και την ανακοίνωση των τιμών που διαμορφώνονται στο χρηματιστήριο. Ρυθμίζει και καταγράφει την αγορά και την πώληση των ουσιών που περιλαμβάνονται στο χρηματιστήριο. Καθορίζει και ανακοινώνει τις ημερήσιες τιμές των ουσιών που περιλαμβάνονται στο χρηματιστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.aydinticaretborsasi.org.tr

ΕΜΠΟΡΙΚΌ ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΑΪΔΙΝΊΟΥ (TÜRKİYE)

Το Εμπορικό Επιμελητήριο του Αϊντίν ιδρύθηκε το 1904 και ξεκίνησε τις δραστηριότητές του. Σκοπός του είναι να προετοιμάζει τα μέλη του για το μέλλον βελτιώνοντας την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων και να προετοιμάζει τα μέλη του για το μέλλον ρίχνοντας φως στις μεταβαλλόμενες και διαφοροποιούμενες απαιτήσεις στον κόσμο και στη χώρα μας με τη συσσώρευση του παρελθόντος.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.ayto.org.tr/tr

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ ΓΆΛΑΚΤΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΏΝ (TÜRKİYE)

Η Tire ιδρύθηκε ως συνεταιρισμός γάλακτος στις 4 Νοεμβρίου 1967 από 11 παραγωγούς της περιοχής. Σήμερα είναι ένας συνεταιρισμός με 2100 μέλη, που συλλέγει 300 τόνους γάλακτος καθημερινά, ένα εργοστάσιο γάλακτος δυναμικότητας 100 τόνων και 5 αγορές τροφίμων. Ο σκοπός της ίδρυσης του συνεταιρισμού- "Η αύξηση της παραγωγής γάλακτος των μελών, η προστασία των οικονομικών τους συμφερόντων και η εξασφάλιση της ανάπτυξης του επαγγέλματος, η εξασφάλιση της πώλησης του γάλακτος με τη μετατροπή του σε τελικά προϊόντα και η παροχή της αμοιβαίας βοήθειας των εταίρων και της εγγύησης των εταίρων ανάλογα με τα εταιρικά τους μερίδια.

Με την αρχή της "παραγωγής με συνεργασία"- κύριος στόχος της είναι η προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των εταίρων της. Αποστολή της είναι να φέρει τους παραγωγούς και τους καταναλωτές κοντά στον ίδιο στόχο.

Διαβάστε περισσότερα: https://tiresutkoop.org.tr/

 

S.S. NAZİLLİ AND SURROUNDINGS AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVE (ÖR-KOOP) (TÜRKİYE)

Ιδρύθηκε το 1979 από 7 παραγωγούς, ο Συνεταιρισμός Αγροτικής Ανάπτυξης Ναζίλι και Περιχώρων (ÖR-KOOP) κάνει σταθερά βήματα προς το branding με την υποστήριξη των χωρικών της περιοχής. Ο Συνεταιρισμός Αγροτικής Ανάπτυξης Nazilli και Περιχώρων (ÖR- KOOP), ο οποίος έχει την έδρα του στο Nazilli, συλλέγει κατά μέσο όρο 325 τόνους γάλακτος την ημέρα, εκ των οποίων οι 30 τόνοι είναι η πρώτη φορά στην Τουρκία, παράγει τυρί, γιαούρτι, βουτυρόγαλα και βούτυρο στις δικές μας εγκαταστάσεις λειτουργίας, ενώ πωλεί τους υπόλοιπους 295 τόνους γάλακτος σε εταιρείες γάλακτος, συμβάλλοντας στην περιφερειακή οικονομία και τους αγρότες της περιοχής. Τον Απρίλιο του 2017 ξεκίνησε η παραγωγή του εργοστασίου ζωοτροφών- Καλύπτει τις ανάγκες ψυχρής αποθήκευσης της περιοχής με την ψυκτική αποθήκη κλειστού χώρου περίπου 2000 τετραγωνικών μέτρων, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2019.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.orkoop.com.tr

 

Επιμελητήρια Γεωργίας

Τα γεωργικά επιμελητήρια άρχισαν να λειτουργούν το 1963. Τα καθήκοντα των γεωργικών επιμελητηρίων είναι να τηρούν μητρώα αγροτών, να προμηθεύουν και να διανέμουν εισροές στα εγγεγραμμένα μέλη τους, να υποβάλλουν προτάσεις και να συνεργάζονται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς όσον αφορά τις δραστηριότητές τους, να οργανώνουν συναντήσεις για τη γεωργία και τη γεωργική ανάπτυξη και να συμμετέχουν σε αυτές, να ιδρύουν εργαστήρια, μουσεία, δειγματοληπτικές γεωργικές επιχειρήσεις, κέντρα συμβουλευτικής υποστήριξης αγροτών, να διεξάγουν μελέτες για την άρδευση, την αποξήρανση, την αναδάσωση, την προστασία του εδάφους και την αύξηση της παραγωγικότητας και να υποστηρίζουν κοινωνικές δραστηριότητες. Έτσι, καταβάλλονται προσπάθειες για την αύξηση της συμβολής του γεωργικού τομέα στην εθνική οικονομία και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των αγροτών. Υπάρχουν 17 γεωργικά επιμελητήρια στην επαρχία Aydın. Τα αγροτικά επιμελητήρια έχουν 5,5 εκατομμύρια μέλη.

Διαβάστε περισσότερα:

Ένωση Γεωργικών Επιμελητηρίων Τουρκίας

https://www.tzob.org.tr/

Γεωργικά Επιμελητήρια Aydın:

http://bozdogan.ziraatodasi.org.tr

http://cine.ziraatodasi.org.tr

http://didim.ziraatodasi.org.tr

http://efeler.ziraatodasi.org.tr

http://germencik.ziraatodasi.org.tr

http://incirliova.ziraatodasi.org.tr

http://karacasu.ziraatodasi.org.tr

http://karpuzlu.ziraatodasi.org.tr

http://kocarli.ziraatodasi.org.tr

http://kosk.ziraatodasi.org.tr

http://soke.ziraatodasi.org.tr

http://nazilli.ziraatodasi.org.tr

 

ΈΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΏΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΛΙΆΣ KARPUZLU (TÜRKİYE)

Η ένωση παραγωγών βιολογικής ελιάς Karpuzlu ιδρύθηκε το 2013.  Υπάρχουν περισσότεροι από χίλιοι εγγεγραμμένοι παραγωγοί. Μια εγκατάσταση παραγωγής και αποθήκευσης βιολογικού ελαιολάδου δημιουργήθηκε με την υποστήριξη της Αναπτυξιακής Εταιρείας Νοτίου Αιγαίου.

https://www.facebook.com/pages/Karpuzlu%20Organik%20Zeytin%20%C3%9Creticileri%20Birli%C4%9Fi/127319041266289

 

ΓΕΩΡΓΙΚΟΊ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΊ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΊ ΤΗΣ TÜRKİYE

Ηγέτης των γεωργικών πιστώσεων και εισροών της Τουρκίας και της κοινωνικοοικονομικής ασφάλειας των αγροτών, οι Αγροτικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί είναι σήμερα η μεγαλύτερη οργάνωση αγροτών της Τουρκίας με τις περιφερειακές ενώσεις, τους συνεταιρισμούς, τα γραφεία υπηρεσιών, τις εταιρείες και περισσότερους από 800.000 εταίρους υπό την Κεντρική Ένωση.

 

Οι Αγροτικοί Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί στοχεύουν στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών των μελών τους και όλων των Τούρκων αγροτών με έγκαιρο, αξιόπιστο, υψηλής ποιότητας και ευνοϊκό τρόπο, στην εμπορία των προϊόντων τους και στην ανάδειξη της τουρκικής γεωργίας ως τον πιο παραγωγικό και βιώσιμο τομέα που σέβεται το περιβάλλον και τη φύση.

 

Ο Αγροτικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός, μαζί με τους υπαλλήλους του, έχει ως στόχο να συμβάλει στην παραγωγή περισσότερων από ένα εκατομμύριο αγροτών εταίρων, παρέχοντάς τους κάθε είδους ανάγκες που θα χρησιμοποιηθούν στις γεωργικές τους δραστηριότητες, στην αλληλεγγύη στο πλαίσιο των συνεταιριστικών αρχών και στην εξυπηρέτηση της τουρκικής γεωργίας και οικονομίας.

More info: https://www.tarimkredi.org.tr/

 

 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΌΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΏΝ ΤΕΎΤΛΩΝ S.S. KONYA (TÜRKİYE)

Ο συνεταιρισμός καλλιεργητών τεύτλων S.S. Konya, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος από τους 31 συνεταιρισμούς καλλιεργητών τεύτλων που είναι μέλη του Pankobirlik στη χώρα μας, ιδρύθηκε στην Konya το 1952 από 33 μετόχους. Διαθέτει συνολικά 25 καταστήματα πώλησης και δέκα θυγατρικές εταιρείες.

More info: https://www.konyapancar.com.tr

 

 

İZMİR ΑΓΡΟΤΙΚΉ̇ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΉ̇ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΈΣ̇ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΈΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ UNİON

Ιδρύθηκε το 1971 στη Σμύρνη με σκοπό την προστασία των κοινών συμφερόντων των συνεταιρισμών-μελών μας, την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση των στόχων τους, το συντονισμό των δραστηριοτήτων τους, τον έλεγχο των λογαριασμών και των συναλλαγών τους, τη ρύθμιση των σχέσεών τους με το εξωτερικό μέχρι την είσοδό τους στην Κεντρική Ένωση, την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, τη συμβουλευτική και την καθοδήγηση σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνεταιρισμούς.

https://www.koykoopizmir.com

bottom of page